Podczas konferencji „10 lat Polski w ESA” w Ministerstwo Rozwoju i Technologii została podpisana umową pomiędzy ARP a European Space Agency – ESA na utworzenie inkubatora ESA BIC w Polsce.

Umowę ze strony ARP podpisali: Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Sebastian Dąbski, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Ze strony ESA podpisał ją Josef Aschbacher, Dyrektor Generalny ESA.

Tym samym ESA BIC Poland dołącza do największej w Europie sieci inkubatorów technologicznych jako 26 ESA BIC!

Celem ESA BIC Poland będzie w szczególności wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki w ramach programu inkubacji. Do zadań ESA BIC Poland należeć będzie m.in. promowanie przedsiębiorczości, wspieranie współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją, działania wzmacniające współpracę międzynarodową. Oferta ESA BIC skierowana jest do startupów, tj. młodych firm technologicznych, które działają krócej niż 5 lat i chcą dostarczać produkty, procesy lub usługi z wykorzystaniem nowych technologii lub przy innowacyjnym wykorzystaniu istniejących technologii.

Inkubacja start-upów w Polsce realizowana będzie w dwóch miastach, w Warszawie oraz w Rzeszowie. Działalność ESA BIC Polska będzie prowadzona i koordynowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji w Warszawie i w Rzeszowie. Proces inkubacji start-upów w Warszawie prowadzić będzie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, natomiast Brain Embassy zapewni przestrzeń biurową dla nowopowstałych firm.

W Rzeszowie zarówno oprowadzenie procesu inkubacji jak i udostępnienie powierzchni biurowej dla start-upów zapewni Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.