Dokumenty dot. pomocy publicznej, pomocy de minimis Regulamin udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o...
 DOKUMENTY DO POBRANIA ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM ZWIĄZANYM Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA {{#if files}} {{#each files}}{{#if ext}} {{#if custom_icon}} {{else}} {{ext}} {{/if}} {{title}} {{#if description}}...
Laboratorium stanowi specjalistyczny ośrodek badawczy dla szeroko rozumianej techniki lotniczej oraz alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Oferta Laboratorium skierowana jest do podmiotów gospodarczych...
Laboratorium prowadzi badania dla m.in. przedsiębiorstw z branży lotniczej, przemysłu samochodowego, branży budowlanej, ochrony środowiska oraz placówek medycznych. W jego strukturze znajdują się dwie...