22 października 2017 roku doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy producentem drukarek 3D VSHAPER a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem niniejszego porozumienia jest...
Tywent Sp. z o.o z Tyczyna, rzeszowskie firmy Elektrozel i Polimarky, wrocławski Dopak oraz Northern Aerospace z brytyjskim kapitałem to nowi inwestorzy, którzy wykupili działki w PPNT Aeropolis w 2017 roku....
Brytyjska firma Northern Aerospace Sp. z o.o (dawniej CAV Aerospace) zainwestuje na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis”, położonego w Podstrefie Trzebownisko Specjalnej Strefy...
W 2018 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie świętować 25-lecie. - Mamy się czym chwalić, ale przed spółką jeszcze wiele wyzwań - przyznaje Mariusz Bednarz, od 1 czerwca br. prezes RARR...
Marta Czyżewska przyznaje, że różnice pomiędzy systemem wspierania startupów w USA a w Polsce są znaczące i wskazuje na kilka przyczyn tego stanu rzeczy. - Zaawansowany rozwój rynku kapitałów wysokiego ryzyka w USA...